ArbejdsTrivsel
Lønsom sparring til dit arbejdsmiljø
Hvad siger loven
APV og handling
Arbejdstilsynet
Hvad koster det
Hvordan
Kontakt
APV og handling


Arbejdspladsvurderingen (APV) er et vigtigt redskab til at få kortlagt de områder hvor arbejdsmiljøet har en betydning for sikkerhed og sundhed.
Dette systematiseringsarbejde kræver en del af virksomhedens ressourcer, og her vil ArbejdsTrivsel.dk kunne tilbyde support med viden og assistance.


I bekendtgørelsen for arbejdsmiljøloven §15 står der blandt andet at virksomheden skal:

1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold

2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøforhold

3. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljø problemer

4. Retningslinier for løsning af handlingsplanen


Oftest er APV'en det første arbejdstilsynet forlanger at se ved en screening.
Tidsintervallerne og udførelse af de noteret handlinger kan danne grundlag for arbejdstilsynets vurdering om virksomhedens arbejdsmiljøansvar.
Dette betyder at lige netop APV'en er vigtig, for såvel den interne vilje til forebyggelsesindsatsen, som dokumentation for viljen til overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen.
ArbejdsTrivselKontaktHvordan